Welkom bij Cheng Adviesbureau

De cliënt wordt serieus genomen en staat altijd centraal bij Cheng Adviesbureau. Voor uw vragen nemen wij de tijd.
Wij kunnen u de volgende services verlenen:

  • Adviesgesprek
  • Screenen buitenlandse partner
  • Stappen (huwelijks) procedure in China/Europa
  • Benodigde documenten China/Europa
  • Aanvraag verblijfsvergunning
  • Alle zaken betreft uw relatie met uw buitenlandse partner

Adviesgesprek

Het doel van het adviesgesprek is om uw situatie vakkundig in beeld te krijgen. Dit is nodig om een eerlijk en duidelijk advies te kunnen geven. Hulp bij de documenten en de vervolg stappen van de procedure kunnen pas worden gegeven na het adviesgesprek.

Verblijfsvergunning

De regelgeving ten aanzien van verblijfsvergunningen is erg ingewikkeld en soms moeilijk te begrijpen.
Ook verandert deze regelgeving regelmatig. Het wordt steeds moeilijker om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.

Cheng Adviesbureau bied hulp!

Kosten

Na het adviesgesprek kunt u besluiten opdracht te geven om u en eventueel uw Chinese partner bij te staan.
Voor de gehele procedure worden de (acceptabele) kosten besproken in het adviesgesprek. De kosten worden tevens vermeld in uw opdrachtformulier en de Algemene Voorwaarden.

Neem contact met ons op.

Voor informatie of om een afspraak te maken
Nederland: 06-51040000
China: 0086-13587670280

Via e-mail
Hoewel telefonisch contact altijd het snelste resultaat oplevert kunt u er ook voor kiezen om contact met ons op te nemen via e-mail, gebruik hiervoor het onderstaande formulier en wij proberen zo spoedig mogelijk te reageren.

Voor wie?

Cheng Adviesbureau verleent service aan de doelgroep die zelfstandig een partner zoekt of reeds heeft gevonden.
Mensen die hulp nodig hebben bij het zoeken van een Chinese partner verwijzen wij door naar ons huwelijksburo.

De geselecteerde pagina bestaat niet (meer).

Disclaimer

Informatie over de inhoud van deze website.
CHENG wijst ten aanzien van de websites www.chenghuwelijksburo.nl, www.chinesevrouw.nl, www.chinesebruid.nl en www.chengadviesbureau.nl u op het volgende:

Eigendom van CHENG is: de website, de formule, het concept en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde links. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Cheng. Het is niet toegestaan de formule, het concept van CHENG te gebruiken voor eigen (commercieel) belang.

De op deze website getoonde informatie wordt door CHENG met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast.
Cheng behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddelijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Bepaalde links in deze site leiden naar websites buiten het domein van CHENG, welke geen eigendom zijn van CHENG, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van CHENG. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door CHENG worden onderhouden wordt afgewezen.

CHENG sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Privacy Policy

Cheng Adviesbureau hanteert het volgende privacybeleid met betrekking tot het gebruik van zijn website.

Algemeen
Cheng Adviesbureau gebruikt gegevens over bezoekers van zijn website nimmer om aanbiedingen van producten of diensten toe te sturen (direct marketing, e-mailspan e.d.). Cheng Adviesbureau stelt gegevens over bezoekers van zijn website niet aan derden ter beschikking. Er geldt hier echter één uitzondering, wanneer er een gerechtelijk bevel wordt overhandigd.
Waar hieronder wordt gesproken over technische kenmerken van een opvraging, klik, vertoning, zoekopdracht of dergelijke wordt bedoeld: opgevraagde url, ip-nummer, tijdstip, HTTP-referer-url (inclusief soms uw zoektermen bij een zoekmachine), user-agent string, browsertype, beeldschermgrootte en dergelijke. Wij gaan niet na (als dat al zou kunnen) wie welk ip-nummer op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon.

Webbezoek
Wanneer u onze website bezoekt dan worden de technische kenmerken van uw opvragen in zogenaamde logfiles op onze server bijgehouden. Deze gegevens worden uitsluitend ten behoeve van statistische analyses gedurende enkele maanden bewaard. Wij gaan niet na (als dat al zou kunnen) wie welk ip-nummer op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon.

Google Analytics
Cheng Adviesbureau kan gebruik maken van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van cookies om Cheng Adviesbureau te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw ip-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw ip-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren zoals hierboven aangegeven. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Contactformulieren en e-mail
Wanneer u een contact-, bel mij terug of ander formulier op onze website invult en opstuurt dan worden deze gegevens die u ons toestuurt samen met de technische kenmerken bewaard zolang als naar de aard van het formulier en van uw bericht nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording, afhandeling en/of verantwoording naar aanleiding van uw bericht. Uw bericht kan daarnaast terecht komen in ons e-mailarchief, waar het gevolg van backupprocedures en wettelijke bewaarplicht gedurende 7 jaar kan worden bewaard.